Засідання кафедри 27.09.2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання кафедри практичної психології

27 вересня 2021р. о 14:30

  1. Обговорення дисертації  доц. О.О. Литвиненко «Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.
  2. Про виконання кафедрою Корпоративного стандарту наукової діяльності (доц. Клібайс Т.В.) та наповненості репозиторію (О.М. Лозова) 
  3. Аналіз результатів анкетування магістрантів щодо задоволеності освітньою програмою 053 Практична психологія (доц. Краєва О.А.). 
  4. Аналіз результатів анкетування студентів 1 курсу щодо джерел, з яких вони дізналися про Київський університет імені Бориса Грінченка  (О.В. Ліплянська, О.Ю. Середа).
  5. Про результати попереднього захисту магістерських робіт (доц. Литвиненко О.О.).
  6. Про планування Днів кафедри (доц. Грубі Т.В.)
  7. Різне.