Засідання кафедри 31.03.2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання кафедри практичної психології

31 березня 2021 р., 11.00.

1. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника О.А. Краєвої «Подолання кризи ідентичності підлітків: тренінговий курс» (рецензенти А.С. Вавілова, І.В. Заіка).
2. Про рецензування теоретичних розділів магістерських робіт (Т.М. Маланьїна, наукові керівники, рецензенти робіт).
3. Про підготовку студентами курсових робіт (О.В. Ліплянська, наукові керівники).
4. Профорієнтаційна робота кафедри (Т.В. Грубі).
5. Звітування викладачів за результатами самоаналізу.
6. Різне.