Засідання кафедри 15.03.2021

Порядок денний засідання:


1. Про проведення попередньої експертизи (фахового семінару)  дисертації  М.С. Фатєєвої "Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією".

2. Про затвердження теми наукового дослідження аспіранта О.Г. Азаренкова  "Динаміка стресостійкості курсантів закладів вищої освіти МВС України на етапі професіоналізації" (експерти Циганчук Т.В.,  Вавілова А.С.).

 3. Про експертизу ЕНК ст.викл. Вавілової А.С. "Основи профорієнтаційної роботи" (експерти Грубі Т.М. та Спіріна Т.П.)

4. Про експертизу ЕНК доц.Циганчук Т.В. "Експериментальна психологія (2 курс, ПП, денна)" (експерти А.С. Вавілова,  М.О. Максимчук)

5. Про фахове стажування доц. Музиченко І.В. та ст. викл. Миколенко Н.В.

6. Різне.