Засідання кафедри 23.02.2021

Порядок денний

засідання кафедри практичної психології

23 лютого 2о21 р. о 14.30.

1. Результати опитування студентів і викладачів про розвиток академічної доброчесності в Університеті (О.М. Лозова).
2. План підвищення показників вебометричного рейтингу Університету (О.М. Лозова).
3. Про перебіг практики 4 курсу та результати анкетування студентів (О.А.Краєва, Н.В. Миколенко).
4. Призначення наукового керівника аспіранта Азаренкова О.Г. (О.М. Лозова).
5. Різне.