Засідання кафедри 25.05.2020

Дата: 25 травня 2020 року

Час: 11:00

Порядок денний: 

 

1. Конкурсні справи претендентів на посади кафедри: Садова М.А. – доцент; Маланьїна Т. М. – доцент; Старинська Н.В. – доцент; Циганчук Т.В. – доцент; Заіка І. В. – старший викладач; Вавілова А. С. – старший викладач.

2. Звіти аспірантів і докторанта кафедри за 2019-2020 н.р.

3. Звіт про проходження дослідницької практики аспіранткою третього року навчання спеціальності 053 Психологія Нікольської А.Д.

4. Обговорення окремих пропозицій щодо внесення змін до Освітньо-наукової програми «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

5. Результати рецензування емпіричних розділів магістерських робіт груп ППм-1-19-1.4д та ППм-1-19-1.4з

4. Різне.