Засідання кафедри 24.04.2019

Дата: 24 квітня 2019 року

Час: 12:00

Місце проведення: 235 ауд. 

Порядок денний: 

1. Про затвердження теми докторської дисертації Литвиненко О. О.

2. Обговорення відкритих лекцій для Лебідь Н. К. та Клібайс Т. В.

3. Рекомендації Клібайс Т. В. на посаду доцента кафедри практичної психології.

4. Звіт Лебідь Н.К. про науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри практичної психології Інституту людини.

5. Про рекомендацію Лебідь Н.К., кандидата психологічних наук, доцента кафедри практичної психології Інституту людини, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

6. Звіт про профорієнтаційну роботу

7. Підготовка грантових проектів (Клібайс Т.В.)

8. Затвердження питань комплексних контрольних робіт для студентів 4 курсу практичної психології з дисциплін: «Стратегії розвитку освіти», «Диференційна психологія», «Психодіагностика».

9. Затвердження білетів з дисципліни «Психодіагностика з основами математичної статистики» для студентів III курсу спеціальності «Психологія».

10. Затвердження білетів вступного випробування з психології освітнього рівня другого магістерського спеціальність: 053 Психологія освітня програма:053.00.02 Практична психологія на основі освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю

11. Обговорення експертного висновку Циганчук Т.В. та Грубі Т.В. щодо проведеної змістовно-наукової експертизи ЕНК «Психодіагностика» (2 курс, ПП, денна, заочна) викладача Гафіатуліної А.В.

12. Різне.