Засідання кафедри 20.12.2018

Дата: 20 грудня 2018 року

Час: 11:00

Місце проведення: 235 ауд. 

Порядок денний:

 

1. Узгодження нових назв бакалаврської та магістерської освітніх програм для подальшого розгляду на Вченій раді.

2. Виконання попередніх доручень.

3. Результати анкетування студентів 4 курсу щодо продовження навчання в магістратурі та 6 курсу про навчання в магістратурі (О.М. Лозова)

4. Про відвідування студентами занять, готовність до сесії (куратори академічних груп).

5. Про готовність викладачів до здобуття звання доцента (Т.В.Грубі, Н.К.Лебідь);

6. Затвердження Робочих навчальних програм практик (О.Л. Нагула, Н.В. Cтаринська);

7. Затвердження оновленого графіка слухань магістерських робіт (Т.М. Маланьїна);

8. Затвердження тем магістерських робіт групи ППм-18-1.4д. (наукові керівники, Т.М. Маланьїна);

9. Затвердження графіка проміжних заходів у рамках профорієнтаційного марафону «Хочу бути практичним психологом» (Т.В. Грубі);

10. Затвердження списку вибіркових курсів (Н.В. Миколенко);

11. Різне.