Засідання кафедри 25.09.2018

Порядок денний засідання кафедри практичної психології:

 

1. Про перспективу проведення наукової конференції у 2019 р.

2. Затвердження планів роботи кафедри з таких напрямів:

  • профорієнтаційна робота (Т.В. Грубі),
  • діяльність Соціального проекту «З Києвом і для Києва» (О.О. Литвиненко),
  • робота кураторів (Н.В. Старинська),
  • робота «Діагностично-консультаційного центру практичної психології» (О.Л. Нагула).

 

3Звіт про стан готовності акредитаційних матеріалів з ОКР магістр (О.А. Краєва).

4. Затвердження робочих програм третього (докторського) рівня підготовки та програми кандидатського іспиту зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (О.М. Лозова);

5. Про визначення тем магістерських робіт студентами групи ППм-1-18-1,4 д. (Т.М. Маланьїна)

6. Обговорення пропозицій стосовно проведення Дня кафедри (Т.М. Маланьїна).

7. Різне.