Засідання кафедри 28.08.2018

Порядок денний засідання кафедри практичної психології:

 

1. Нова освітня стратегія Університету: актуальність, перспективи, результати, плани на майбутнє.

2. Результати вступної кампанії 2018 р.

3. Затвердження змісту Робочих навчальних програм з дисциплін викладання.

4. Оновлення та затвердження змісту робочої навчальної програми «Теорія і практика соціальної психології» (3-й рік навчання аспірантури).

5. Внесення змін у робочу навчальну програму «Науковий семінар з соціальної психології, психології соціальної роботи» (4-й рік навчання аспірантури).

6. Різне.