Засідання кафедри 19.06.2018

Порядок денний засідання кафедри практичної психології:

 

1. Рекомендація до друку рукопису монографії О.А. Краєвої «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» (автор та експерти)

2. Аналіз виконання кафедральних обов’язків викладачами (О.М. Лозова)

3. Затвердження розподілу кафедральних обов’язків на 2018-2019 н.р.

4. Про наповненість ЕНК дисциплін заочної форми навчання (О.М. Лозова)

5. Про стан готовності до подання документів на присвоєння вченого звання доцента.

6. Звіт студентів групи ППм-1-17-1.4д з виконання теоретичних розділів магістерських робіт (Т.М. Маланьїна)

7. Різне