Засідання кафедри 20.12.2017

Порядок денний засідання кафедри практичної психології:

 

1. Планування діяльності кафедри на 2018 рік (координатори напрямів: з наукової роботи – І.В.Музиченко, Т.В.Клібайс; соціально-гуманітарної – Н.В.Старинська, профорієнтаційної – Т.В.Грубі, О.А.Краєва).

2. Стан підготовкиScopus-WOS-публікацій(І.В.Музиченко, викладачікафедри).

3.  Пропозиції до каталогу вибіркових дисциплін (викладачі кафедри).

4.  Уточнення кафедральних доручень викладачів (Лозова О.М.)

5.  Кафедральне слухання випускних робіт (голови методичних комісій Т.М. Маланьїна і Т.В. Циганчук, наукові керівники робіт)*:

·   група ППм-1-17-1.4 д – затвердження тем, вступ, анотація;

·   група ППс-1-15-2.6з – затвердження тем, вступ, теоретична частина.