Засідання кафедри 08.11.2017

 

Порядок денний засідання кафедри практичної психології:

 

1. Затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів групи ППм-16-2.0д

2. Погодження текстів анотацій магістрів групи ППм-1-16-2.0д