Діагностико-консультаційний центр практичної психології в дії

Діагностико-консультаційний центр практичної психології в дії.

   Діагностико-консультаційний центр практичної психології став для студентів тим середовищем, в якому легко уявляти себе дипломованим фахівцем, моделювати професійні ситуації, контактувати з одногрупниками і консультуватися з викладачем. Так було і 15.03.2016 р., коли викладач кафедри практичної психології Оксана Анатоліївна Краєва проводила практичне заняття зі студентами групи СРб-1-13-4.0д з теми «Відпрацювання методів психологічного консультування».

Diagnostyko konsult centr v dii

   Алгоритм практичного відпрацювання навичок студентів із застосування методів консультативної взаємодії складався з трьох етапів: підготовчого, реалізаційного та рефлексивного. Перший етап передбачав теоретичну підготовку студентів до практичного заняття, розподіл студентів за групами, вибір одного з методів психологічного консультування (методу інтерв'ю, бесіди, спостереження або ігрових методів) для практичного відпрацювання.

    Реалізаційний етап практичного заняття був безпосередньо пов'язаним із застосуванням обраного міні-групою студентів методу, опрацюванням його практичної дії у студентському середовищі. На цьому етапі студентами були практично реалізовані такі ігрові методи роботи консультанта: психодраматична техніка за допомогою вправи «Чарівний базар», яка призначена саме для допомоги усвідомленню клієнта внутрішніх суперечностей, цілей і наслідків своїх дій; техніка транзактного аналізу, призначена для вирішення в процесі консультування дитячо- батьківських проблем у взаємостосунках. Окрім цього, мікро-група студентів, за допомогою заздалегідь підготовленого плану спостереження реалізовувала даний метод, фіксуючи виявлені результати та презентуючи їх групі.

    На рефлексивному етапі відбулося обговорення в групі студентів плюсів та мінусів обраних методів роботи консультанта, їх рефлексивна оцінка. Заняття, проведене на базі Діагностико-консультаційного центру практичної психології, надало змогу студентам не лише практично відпрацювати навички здійснення консультаційно-корекційного виду діяльності соціального робітника, але й відчути себе справжніми фахівцями, які володіють практичними методами ведення консультаційного процесу.

 

Діагностико-консультаційний центр практичної психології в дії

Практичне заняття на тему: «Методи роботи психолога- консультанта»