В рамках проектів Української Миротворчої Школи були проведені тренінги з конфліктологічної компетентності для педагогів і психологів, студентів і школярів міста

        19-21 лютого в м. Білгород-Дністровський Одеської обл. в рамках проектів Української Миротворчої Школи були проведені тренінги з конфліктологічної компетентності для педагогів і психологів, студентів і школярів міста.

     Мета - підвищення рівня компетенцій учасників у попередженні та конструктивному подоланні внутрішніх конфліктів, наданні собі допомоги у відповідних ситуаціях, актуалізація внутрішніх ресурсів особистості. В розробці та проведенні тренінгів брала участь доцент кафедри практичної психології Маланьїна Тетяна Михайлівна.

TreningKK KPP IL3

     Учасники вчилися розуміти сутність внутрішніх конфліктів, їх взаємозв’язок із зовнішніми конфліктами; розвивали здатність їх аналізувати: виявляти свої бажання і потреби, знаходити особистісні ресурси для конструктивного подолання; покращували навички самоспостереження та самоаналізу й , загалом, психологічну грамотність.

                                                     TreningKK KPP IL5TreningKK KPP IL

     Робота була спрямована також на посилення внутрішньоособистісних інтегративних процесів: підвищення самоповаги учасників, узгодження системи цінностей, переконань і потреб тощо. В роботі застосовувались різноманітні методи: дискусія, мозковий штурм, створення ментальних карт, проблемно-орієнтоване обговорення, робота з метафоричними картами, релаксаційні та дихальні вправи для емоційної регуляції тощо. Проведені заняття сприяли також згуртуванню міської молодіжної громади, підвищенню інтересу до миротворчої діяльності.