Обговорення освітньої програми 053.00.02 Практична психологія

      4 лютого 2021 року викладачі кафедри практичної психології провели засідання методичної комісії з обговорення Освітньої програми 053.00.02 Практична психологія. Зацікавлена розмова стосувалася, зокрема, проходження практики зі спеціалізації (2-22 листопада 2021) та виробничої практики ( 22 листопада до 28 грудня 2021) у студентів 4 року навчання, а також практики з додаткової спеціалізації ОП Соціальна педагогіка

пп

 
     Під час  засідання методичної комісії було  обговорено результати практики студентів. Особливу увагу було скеровано на питання: Чи вдалося в умовах карантинних обмежень виконати всі поставлені перед студентами завдання з практики; які проблемні питання виникали з базами практики і як вони вирішувалисячи враховувалися побажання баз практики під час проходження студентами практики  у І семестрі; чи є потреба у коригуванні моделі практики у І семестрі на наступний навчальний рік (бази практик, послідовність, завдання); яка роль Центрів компетентностей під час практики у ІІ семестрі.
Додатково було проведено опитування студентів стосовно позитивних і проблемних сторін проходження практики, результати якого обговорено на засіданні кафедри.

пп1