Звіт практики 4 курсу спеціальності «Психологія»

      Успішно завершилась практика IV курсу, першого (бакалаврського) освітнього рівня, денної форми навчання, груп ППб-1-17-4.0д, ППб-2-17-4.0д спеціальності 053 «Психологія».

      Базами для проведення практики були спеціалізовані загальноосвітні школи, інститут психології імені Г. С. Костюка, дошкільні навчальні заклади, інші психологічні центри та служби.

      Під час проходження практики студенти мали змогу покращити свої практичні навички та вміння,  розширити спектр своїх наукових інтересів.

Отриманий досвід було представлено на звітній конференції.