ВИБІР НАУКОВОЇ СТЕЖКИ

 16 жовтня 2020 року  на кафедрі практичної психології була проведена відеоконференція з обговорення обґрунтувань та затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання. Аспіранти доповіли про актуальність запланованих досліджень і методи, які будуть використані. Також були висвітлені питання новизни та практичної значущості досліджень.

foto 16 10 20 1

 

Модератор зустрічі: Циганчук Тетяна Володимирівна

Доповідачі:

Коркос Ярослав Олександрович, тема дослідження «Психосемантика критичності буденної свідомості в епоху постправди». Ефективне функціонування у світі, насиченому навмисно чи випадково викривленою інформацією, потребує критичності буденної свідомості громадян, яка передбачає здатність застосовувати когнітивні техніки чи стратегії, які підвищують ймовірність отримати об’єктивну оцінку подій і явищ. Цей факт актуалізує дослідження змісту буденної свідомості в контексті критичного ставлення (оцінок, механізмів протидії, цінностей інформаційної гігієни) до феноменів постправди: фейків, чуток, симулякрів, оман, ілюзій тощо.

Кулик Дар'я Віталіївна, тема дослідження «Категорія кохання в структурі психологічного образу світу дорослих». В період сучасного глобального перетворення та поширення масової культури і зміни традиційних духовних і моральних цінностей, суспільство встало перед вибором подальшого шляху розвитку. Відповідно категорія кохання набуває іншого значення у психологічному образі світу дорослої людини, що дає можливість говорити про важливість даного дослідження. Зміна або викривлення образу категорії кохання впливає на глибину і задоволеність стосунків, а це в свою чергу залежить від схожості образів, психологічної сумісності, від готовності розуміти власні почуття та почуття партнера.

Черкасова Анастасія Андріївна, тема дослідження «Стиль виховання в пробатьківській сім’ї як чинник формування резільєнтності в майбутніх психологів». Допомога людям у різних стресових ситуаціях є одним із головних завдань у соціально-психологічній діяльності. Для психологів актуалізується потреба в цілеспрямованому, ґрунтовному вивченні особистісних рис, які допомагають особистості долати перешкоди та зберігати психологічну стійкість. Варто наголосити на тому, що психологам необхідно мати добре розвинені навички саморегуляції та вміти адекватно справлятися з різними труднощами в роботі, а також з переживанням емоційно насиченого матеріалу, котрим діляться клієнти. Одним із важливих умінь, які дозволяють ефективно працювати психологам є здатність швидко відновлюватися після несприятливих умов та рухатися вперед всупереч труднощам.

foto 16 10 20 2

Під час онлайн зустрічі викладачі надали рекомендації щодо покращення формулювання тем досліджень, обговорені обрані методи; практичне значення та можливість використання результатів досліджень у майбутньому.