Робота експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Практична психологія»

У Київському університеті імені Бориса Грінченка, в Інституті людини на кафедрі практичної психології триває підготовка магістрів за спеціальністю 053 Психологія за Освітньо-професійною програмою «Практична психологія». Освітньо-професійна програма розрахована на підготовку магістра практичної психології, здатного до застосування сучасних психологічних методів і технологій, до розробки нових продуктів і послуг з метою дослідження психологічної проблематики, її корекції, а також особистісного та професійного зростання.

Магістр у галузі практичної психології має розв’язувати складні задачі і проблеми за допомогою спеціалізованих вмінь та навичок у сфері надання психоконсультаційної допомоги, уміти ефективно застосовувати психокорекційні методи, оцінювати ефективність застосування методичних засобів психологічного дослідження, форм та методів психологічного втручання.

Періодично Освітньо-професійна програма «Практична психологія» проходить акредитацію Міністерства освіти і наук України. Ось і тепер, в період 12-14 грудня 2018 року кафедра практичної психології зустрічала експертів, якими стали доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Папуча Микола Васильович

 

robota komisii 11 12 18 1

 

та доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Волженцева Ірина Вікторівна.

 

robota komisii 11 12 18 2

 

            Робота експертної комісії з акредитації Освітньо-професійної програми «Практична психологія» триває.