Психологічна просвіта

В межах реалізації соціального проекту «З Києвом і для Києва» студентами 4 курсу спеціальнсті «Психологія» разом зі старшим викладачем кафедри практичної психології О.О. Литвиненко було проведено виїзний просвітницький захід для студентів ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».

 

prosvitnytskyy zakhid

 

Структура заходу передбачала дві лінйки майстер-класів, лекцій та інтерактивних занять з елементами тренінгу. Готуючись до такої роботи, в межах опанування дисципліни "Методика психологічної просвітницької роботи", студенти-психологи проводили моніторинг інтересів своєї цільової аудиторії, щоб теми обговорення були максимально цікавими та актуальними для усіх учасників.

 

В ході заходу майбутні психологи не лише апробували на практиці отримані на парах знання, але й відпрацювали навички роботи з однією з найбільш непередбачуваних аудиторій - підлітками 16-17 років. І, здається, все пройшло чудово! Студенти коледжу активно включалися у дискусії, виконували запропоновані вправи, ставили запитання і шукали шляхи виходу із заданих тренерами проблемних ситуацій. А студенти-грінченківці продемонстрували високий рівень власних професійних навичок та неперевершену комунікативну компетентність.