Інтерактивний семінар «Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів»

14.11.2016р. в рамках Тижня кафедри відбувся інтерактивний семінар «Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів», організатор якого кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Н.В. Старинська.

Kreatuvnist Tyjden kafedru KPP 2016 foto2

Основними напрямками інтерактивного семінару були формування творчої установки, прагнення до досконалості, самоактуалізації; розвиток умінь висувати, аналізувати і переструктуровувати ідеї; подолання бар'єрів творчого процесу.

Kreatuvnist Tyjden kafedru KPP 2016 foto

Під час роботи студенти групи ППб-1-16-4.0д із зацікавленням прослухали міні-лекції за темами «Самоактуалізація та її значення в житті людини», «Особливості креативності в руслі самоактуалізації»; прийняли участь у мозковому штурмі, який був спрямований на складання словесного портрету та образу самоактуалізованої особистості; активно та жваво виконували тренінгові вправи. Наприкінці, учасники отримали картки з афірмаціями, які закріплять прагнення до творчості як рухову силу розвитку самого себе, самоактуалізації.

Kreatuvnist Tyjden kafedru KPP 2016 foto5

 

Інтерактивний семінар «Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів»

{gitube vid:=gThoHlO4SD8}

{gitube vid:=mgzyGoFKmU8}