053.00.02 "Практична психологія"

Освітній ступінь:

перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна/заочна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців

Кваліфікація відповідно до диплому: 

Бакалавр з психології

Вибіркова спеціалізація:

Дитяча та сімейна психологія

Інститут:

Інститут людини

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Опис освітньої програми (англ.)

Навчальний план