053.00.02 "Практична психологія"

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна/заочна

   

На основі ОКР "Бакалавр"

1 рік 4 місяці

 

Кваліфікація відповідно до диплому:  

Магістр з психології, практичний психолог

Вибіркова спеціалізація

1. консультативна психологія

2. дитяча психологія

Інститут:

Інститут людини

Освітня програма:

Опис освітньої програми (укр.)

Опис освітньої програми (англ.)

Навчальний план