Щоденник практиканта

Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку організації.

Звіт про проходження практики студент складає відповідно до графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від ВНЗ та організації.

Навчальна практика студента оцінюється за стандартною 100-бальною шкалою й враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану спеціальності.

Студент, який не пройшов практику або отримав негативний відгук від керівника практики від ВНЗ, повинен пройти повторно практику під час канікул.

Завантажити щоденник практиканта...