Організаційний комітет конкурсу

CКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ «РАЗОМ! ПАРТНЕРСТВО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І РОДИН»

 

Голова Оргкомітету – академік Зязюн І.А.

№№

з/п

П.І.Б.

Місце роботи, посада

Наукові ступінь, звання

Примітка

1.

Алєксєєнко

Тетяна Федорівна

Інститут проблем виховання НАПН України, завідувач лабораторією соціальної педагогіки

Кандидат педагогічних наук, ст. н.с.

Член оргкомі-тету (за згодою)

2.

Гаркавенко

Зоя Олександрівна

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, старший науковий співробітник

Кандидат

психологічних наук, ст.н.с., доцент

Член оргкомі-тету (за згодою)

3.

Лактіонова

Галина Михайлівна

ІПООД   НАПН України, старший науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті

Доктор педагогічних наук, професор

Заступник голови Оргкомітету-

Координатор конкурсу

 4.

Безпалько Ольга Володимирівна

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, директор

Доктор педагогічних наук, професор

Заступник Голови оргкомітету

(за згодою)

5.

Павлюк Роман

Олександрович

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, заступник директора з науково-методичної і соціально-гуманітарної роботи

Кандидат

педагогічних наук

Член оргко-мітету (за згодою)

6.

Помиткін Едуард Олександрович

ІПООД, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці

Доктор психолог.

наук, професор

Член оргко-

мітету

7.

Рудіна Ольга Михайлівна

Луганський обласний

ІППО, проректор з наукової роботи

Кандидат

педагогічнихнаук, доцент

Заступник Голови оргкомітету (за згодою)

8.

Харченко Сергій Якович

Директор науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи НАПН України при Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка

Доктор педагогічних наук, професор

Член оргкомі-тету (за згодою

9.

Хомич Лідія

Олексіївна

ІПООД НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи

Доктор педагогічних наук, професор

Заступник голови Оргкомітету

(Голова конкурсної комісії)

10.

Шахрай Тетяна Олексіівна

ІПООД НАПН Украї старший науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті

 

Кандидат

педагогічних наук, ст. н.с.

Член

оргкомітету