Засідання директорату 2018 року

 Дата проведення: 11.01.2018р.

Час проведення: 11.00 год.

Місце проведення: каб. 119

Порядок денний

 

1.Про підготовку до проведення Конференції трудового колективу (16.01.2018р.) (Клішевич Н.А.)

2.Про підготовку програм іспитів (Клішевич Н.А., завідувачі кафедрами)

3.Про наукові проекти, які реалізуються на кафедрах Інституту (Лях Т.Л., завідувачі кафедрами)

4.Про порядок ведення кафедральної документації (Павлюк Р.О.)

5.Про оновлення інформації на сайті Інституту (Павлюк Р.О., Клішевич Н.А., Файдюк О.В.)

6.Різне.


 Дата проведення: 10.02.2018р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: 119 ауд.

Порядок денний

 

1.Про підготовку в аспірантурі та докторантурі Університету (Плющик О.В.)

2.Про переведення студентів денної форми навчання на індивідуальний графік (Головня Г.В.)

3.Про організацію документообігу в Інституті людини (Файдюк О.В.)

4.Про вимоги щодо оформлення документів про організацію практики студентів (Головня Г.В., Клішевич Н.А.)

5.Планування наукової роботи на 2 семестр 2017-2018 н.р. (Лях Т.Л.)

6.Планування соціально-гуманітарних заходів на 2 семестр 2017-2018 н.р. (Музиченко І.В.)

7.Про трудову дисципліну (Клішевич Н.А.)

8.Обговорення критеріїв оцінювання роботи зав. кафедр та пропозицій (документ додається) (Клішевич Н.А., завідувачі кафедр)

9.Про дорожню карту якості освіти і обговорення змін до наказу № 95 від 16.08.2008 рік (наказ додається) (Клішевич Н.А.)

10. Різне


Дата проведення: 14.03.2018р.

Час проведення: 10:00

Місце проведення: 119 ауд.

Порядок денний 

1. Про виконання попередніх рішень директорату (Клішевич Н.А.)

2. Про переведення студентів денної форми навчання на індивідуальний графік (Головня Г.В.)

3. Про аналіз виконання індивідуального навчального плану кожним викладачем (Клішевич Н.А.)

4. Про методичні рекомендації щодо підготовки презентацій (додається) (Клішевич Н.А.)

5. Про підходи до оптимального використання програмного забезпечення (Клішевич Н.А.)

6. Про проведення заходів, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу (додається) (Клішевич Н.А.)

7. Вручення дипломів випускникам (Клішевич Н.А.)

8. Про співпрацю з громадськими організаціями та державними установами (Клішевич Н.А.)

9. Про проведення Благодійного балу (Клішевич Н.А.)

10. Про початок підготовки до Наукової цукерні (Лях Т.Л.)

11. Різне


Дата проведення: 04.04.2018р.

Час проведення: 10:00

Місце проведення: 119 ауд.

Порядок денний 

1. Підготовка до наукової цукерні (Лях Т.Л.)

2. Підготовка освітніх програм (Клішевич Н.А.)

3. Узгодження складу проектних груп (Клішевич Н.А.)

4. Про підготовку робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р. (Павлюк Р.О.)


Дата проведення: 18.04.2018р.

Час: 11:30

Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний

1. Про переведення на індивідуальний графік (Головня Г.В.)

2. Про підготовку до Благодійного балу (Музиченко І.В.)

3. Про проведення місячника благоустрою (Музиченко І.В.)

4.Про підготовку до наукової цукерні (Лях Т.Л.)

5. Про моніторинг виконання кафедрами наукової теми (Клішевич Н.А.)

6. Про публікаційну активність (Клішевич Н.А.)

7.Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (Клішевич Н.А.)

8. Про графік відпусток (Клішевич Н.А.)

9. Про дотримання правил внутрішнього розпорядку (Клішевич Н.А.)

10. Про підготовку до Вченої Ради ІЛ (Клішевич Н.А.)

11. Про проведення профорієнтаційного заходу для старшокласників (Клішевич Н.А.)

12. Про розподіл бюджетних місць на набір 2018 року (Клішевич Н.А.)

13. Про додаткові надходження (Клішевич Н.А.)

14. Про утримання одноденного заробітку (Клішевич Н.А.)

15. Про програмне забезпечення (Файдюк О.В.)

16. Різне


Дата проведення: 14.05.2018р.

  Час: 15:00

  Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (Клішевич Н.А.)

2. Про проведення профорієнтаційного вернісажу 19.05.2018 (Клішевич Н.А.)

3. Про програми семестрових іспитів (Павлюк Р.О.)

4. Про підготовку до наукової цукерні 17.05.2018 (Лях Т.Л.)

5. Різне


Дата проведення: 14.05.2018р.

  Час: 15:00

  Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (Клішевич Н.А.)

2. Про проведення профорієнтаційного вернісажу 19.05.2018 (Клішевич Н.А.)

3. Про програми семестрових іспитів (Павлюк Р.О.)

4. Про підготовку до наукової цукерні 17.05.2018 (Лях Т.Л.)

5. Різне


Дата проведення: 04.06.18р.

  Час: 13:00

  Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про проведення підсумкової атестації випускників (Клішевич Н.А.)

2. Про результати проведення студентської наукової конференції «Перші кроки в науку» та передзахисту магістерських робіт, завантаження на перевірку (Клішевич Н.А., Лях Т.Л.)

3. Про звіти щодо реалізації кафедрами наукової теми Інституту (Лях Т.Л.)

4. Про продовження контрактів (Клішевич Н.А.)

5. Про затвердження графіку навчального процесу (Павлюк Р.О.)

6. Про заповнення ЕНК (Клішевич Н.А., Файдюк О.В.)

7. Про обговорення структури Е-кабінету викладача (Клішевич Н.А.)

8. Про методичні рекомендації щодо розробки робочих програм навчальних дисциплін (Клішевич Н.А., Павлюк Р.О.)

9. Про приведення освітніх програм у відповідність (Клішевич Н.А.)

10. Про організацію Вступу абітурієнтів з 2.08 по 10.08

11. Різне


 Дата проведення: 05.09.18р.

  Час: 14:00

  Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про аналіз вступу 2018 (Клішевич Н.А.)

2. Про індивідуальний графік навчання (Клішевич Н.А.)

3. Про підготовку наскрізної програми практики. Організаційні питання практики студентів (Клішевич Н.А.)

4. Про результати проведених засідань кафедри 30.08.2018 (Клішевич Н.А., зав.кафедрами)

5. Про графіки роботи (Клішевич Н.А.)

6. Про організаційну зустріч з магістрами І року навчання (Клішевич Н.А.)

7. Різне


Дата проведення: 19.09.2018

Час: 13:30

Місце проведення: 119 ауд.

Порядок денний:

1. Про переведення студентів денної форми навчання на бюджет (Павлюк Р.О.)

2. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання (Головня Г.В.)

3. Про порядок призначення, переведення співробітників (Клішевич Н.А.)

4. Про опитування першокурсників (Клішевич Н.А.)

5. Про відзначення Дня працівника освіти (Клішевич Н.А.)

6. Про збори трудового колективу і звіт директора (Клішевич Н.А.)

7. Різне


Дата проведення: 26.09.2018

Час: 14:00

Місце проведення: 119 ауд.

Порядок денний:

1. Про підготовку до зборів трудового колективу (Клішевич Н.А.)

2. Про відкритття соціального проекту (Музиченко І.В.)

3. Про організацію Дня вдячності (Клішевич Н.А.)

4. Про проведення конференції "Перші кроки у науку" (Лях Т.Л.)

5. Про наповнення сайту Інституту людини (Файдюк О.В.)

6. Різне


Дата проведення: 10.10.2018

Час: 10:00

Місце проведення: 119 ауд.

Порядок денний:

1. Про організацію профорієнтаційної роботи (Клішевич Н.А.)

2. Про співпрацю з Університетським коледжем (Клішевич Н.А.)

3. Про затвердження навантаження (Павлюк Р.О.)

4. Про підготовку до Грінченківської декади (Музиченко І.В.)

5. Різне


Дата проведення: 07 листопада 2018 року

Час: 11:15

Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання (Головня Г.В.)

2. Про пропускний режим в приміщення Університету (Клішевич Н.А.)

3. Про замовлення для передплати періодичних видань (Клішевич Н.А.)

4. Про проведення профорієнтаційної роботи: поточний звіт за вересень-жовтень (завідувачі кафедр)

5. Про стан підготовки акредитаційних справ (Клішевич Н.А., завідувачі кафедр)

6. Про поточний стан підготовки плану роботи Інституту людини на 2019 рік (заступники директора за напрямами)

7. Про підготовку до конкурсу «Лідер року» (Файдюк О.В.)

8. Про робочі питання з організації освітнього процесу (Павлюк Р.О.)

9. Про виконання попередніх доручень директорату

10.Про обговорення для подання на Стипендіальну комісію Університету кандидатури для отримання стипендії імені Б. Грінченка (завідувачі кафедр)

11. Різне


Дата проведення: 26 листопада 2018 року

Час: 14:30

Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про аналіз проведеної профорієнтаційної роботи (Клішевич Н.А.)

2. Про результати виборів до Студентського самоврядування (Клішевич Н.А.)

3. Про заходи до Грінченківської декади (Клішевич Н.А.)

4. Про зміни до магістерських програм (Клішевич Н.А.)

5. Створення переліку навчально-наукових екскурсій (Клішевич Н.А.)

6. Різне 


Дата проведення: 04 грудня 2018 року

Час: 10:00

Місце проведення: ауд. 119

Порядок денний:

1. Про виконання попередніх доручень директорату (Клішевич Н.А.)

2. Про проведення Грінченківської декади (Клішевич Н.А.)

3. Про оновлення магістерських програм (Павлюк Р.О.)

4. Про правила прийому та вступ 2019 (Клішевич Н.А.)

5. Про проведення акредитації (Клішевич Н.А., завідувачі)

6. Різне