Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Місія, візія, цінності

Місія Університету: сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству.

Візія Університету: 

Університет - лідер з високою корпоративною культурою, інноваційною освітою, актуальною наукою та постійним прагненням досконалості.

Ключові цінності:

  • Людина
  • Громада
  • Довіра
  • Духовність
  • Лідерство-служіння
  • Відповідальність
  • Професіоналізм
  • Громадянська ідентичність
  • Свобода
  • Різноманіття