Візитівка

 

 

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

«Перший бакалаврський рівень» ― Психологія (освітні програми – Психологія бізнесу та управління, Практична психологія, Консультаційна психологія); Соціальна робота (освітні програми – Соціальна робота, Соціальна педагогіка, Соціальна адвокація); Спеціальна освіта (логопедія).

"Другий магістерський рівень" - Психологія (освітні програми – Екстремальна та кризова психологія, Практична психологія); Соціальна робота (освітні програми – Соціальна робота, Соціальна педагогіка, Моніторинг та оцінка соціальних програм); Спеціальна освіта (логопедія).

            У структурі Інституту функціонують 4 кафедри:

- соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Лях Т.Л.);

- практичної психології (завідувач: доктор психологічних наук, професор Лозова О.М.);

- спеціальної та інклюзивної освіти (завідувач: доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук О.В.).

                В Інституті викладають 11 докторів наук, професорів та більш як 40 кандидатів наук, доцентів.

         Серед них відомі науковці у царині соціальної педагогіки (доктор педагогічних наук, професор Вайнола Р.Х., доктор педагогічних наук, професор Петрочко Ж.В., професор Т.Г. Веретенко), психології (доктори психологічних наук, професори Сергєєнкова О.П., Лозова О.М., Поліщук В.М., Скрипник Т.В.,  доктор психологічних наук Столярчук О.А.), доктор медичних наук В.Ю. Омелянович.

  

                Інститут має потужну навчально-матеріальну базу: навчально-методичний кабінет кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, у якому понад п'ять тисяч публікацій з питань психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи, спеціальної освіти;  понад 400 електронних носіїв з відеоматеріалами; обладнані SMART дошками аудиторії, сучасні комп’ютерні класи, безкоштовний Wi-Fi, що дозволяє викладачам впроваджувати інноваційні форми навчання: лекції з мультимедійними презентаціями, відео заняття, тренінги, майстер-класи тощо.

               В Інституті функціонують центри практичної підготовки: Тренінговий центр, Арт-майстерня для студентів усіх спеціальностей, Центр "Логотренажер" та Центр інклюзивної освіти, для студентів спеціальності Спеціальна освіта (логопедія). В Інституті людини постійно надаються консультації в ресурсному центрі підтримки студентів з інвалідністю та соціально-психологічній службі.

              В Інституті постійно проводяться зустрічі та лекції з відомими українськими та зарубіжними вченими, практиками соціальної сфери, практикуючими психологами консультантами, представниками громадських організацій.