Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Візитівка

 

 

           Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

«Перший бакалаврський рівень» ― Психологія (освітні програми – Психологія бізнесу та управління, Практична психологія, Консультаційна психологія); Соціальна робота (освітні програми – Соціальна робота, Соціальна педагогіка, Соціальна адвокація); Спеціальна освіта (логопедія).

"Другий магістерський рівень" - Психологія (освітні програми – Екстремальна та кризова психологія, Практична психологія); Соціальна робота (освітні програми – Соціальна робота, Соціальна педагогіка, Моніторинг та оцінка соціальних програм); Спеціальна освіта (освітні програми – Логопедія, Втручання при аутизмі) .

            У структурі Інституту функціонують 4 кафедри:

соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Лях Т.Л.);

психології особистості та соціальних практик (завідувач: доктор психологічних наук, професорСєргєєнкова О.П.);

практичної психології (завідувач: доктор психологічних наук, професорЛозова О.М.);

спеціальної та інклюзивної освіти (завідувач: доктор педагогічних наук, доцент Мартинчук О.В.).

                В Інституті викладають 12 докторів наук, професорів та  48 кандидатів наук, доцентів.

         Серед них відомі науковці у царині соціальної педагогіки (доктори педагогічних наук, професори Вайнола Р.Х., Петрочко Ж.В., професор Т.Г. Веретенко), психології (доктори психологічних наук, професори Сергєєнкова О.П., Лозова О.М., Поліщук В.М., доктори психологічних наук Столярчук О.А., Каліщук С.М.), спеціальної освіти (доктор психологічних наук, професор Скрипник Т.В., доктори педагогічних наук Мартинчук О.В., Демченко І.І., доктор медичних наук В.Ю. Омелянович).

                Інститут має потужну навчально-матеріальну базу: навчально-методичний кабінет кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, у якому понад п'ять тисяч публікацій з питань психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи, спеціальної освіти;  понад 400 електронних носіїв з відеоматеріалами; обладнані SMART дошками аудиторії, сучасні комп’ютерні класи, безкоштовний Wi-Fi, що дозволяє викладачам впроваджувати інноваційні форми навчання: лекції з мультимедійними презентаціями, відео заняття, тренінги, майстер-класи тощо.

               В Інституті функціонують центри практичної підготовки: Тренінговий центр, Арт-майстерня, Консультаційний центр для студентів усіх спеціальностей, Центр "Логотренажер" та Центр інклюзивної освіти, для студентів спеціальності Спеціальна освіта (логопедія). В Інституті людини постійно надаються консультації в ресурсному центрі підтримки студентів з інвалідністю та соціально-психологічній службі.

              В Інституті постійно проводяться зустрічі та лекції з відомими українськими та закордонними вченими, практиками соціальної сфери, практикуючими психологами консультантами, представниками громадських організацій.