Засідання Вченої Ради 15.09.2021

Порядок денний

Порядок деннийзасідання Вченої ради Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка
15 вересня 2021 р., 14.30 год. 


1. Про затвердження наукових керівників аспірантів першого року навчання (доповідачі – завідувачі кафедрами).

2. Про рекомендацію до впровадження Варіативну модульну програму підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі. Автор: Петрочко Ж.В. (доповідач - Клішевич Н.А.) 

3.Про рекомендацію до впровадження програми.... Автор: Колобова Я.В. (доповідач - Клішевич Н.А.)

4. Різне

- Про зміну теми магістерської роботи студентки другого (магістерського) освітнього рівня, заочної форми навчання, групи ППм-1-20-1.4з, спеціальності «Практична психологія» Сікорської П.В. (керівник Матвєєв В.О.): «Психологічні особливості самореалізації випускників науково-технічних спеціальностей» на «Психологічні особливості самореалізації випускників закладів вищої освіти».