Засідання Вченої Ради 26.05.2021

Порядок денний

засідання Вченої ради

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

26 травня 2021 р., об 10.00 год.

1. Конкурсні справи:

  • обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача кафедри психології особистості та соціальних практик.
  • обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача, викладача кафедри практичної психології.
  • обрання на вакантні посади доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
  • обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Різне:

  •  про рекомендацію до друку монографії «Становлення особистості підлітка (онтогенетичний і дизонтогенетичний аспект)». Автор: Литвиненко О.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.
  • Рецензенти: доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Хазратова Н. В., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Брюховецька О. В., доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Столярчук О. А.
  • Про затвердження теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини. Керівник наукової теми: Лютий Вадим Петрович, к. пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.