Засідання Вченої Ради 21.04.2021

Порядок денний

засідання Вченої ради

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

21 квітня 2021 р., 13.00 год. у Meet

1. Про затвердження нової редакції освітніх програм спеціальності 016 Спеціальна освіта: 

      - першого бакалаврського рівня (ОП «Логопедія») (Доповідач Бабич Н.М.);

      - другого магістерського рівня (ОП «Логопедія») (доповідач Мартинчук О.В.);

2. Про затвердження нової освітньої програми спеціальності 016 Спеціальна освіта

       - другого магістерського рівня (ОП «Втручання при аутизмі» (доповідач – Скрипник Т.В.);

3. Про внесення змін до освітньої програми спеціальності 053 Психологія: 

      - другого магістерського рівня «Екстремальна та кризова психологія» (доповідач – Столярчук О.А.)

4. Про закінчення наукової теми Інституту людини (доповідач – Клішевич Н.А.).

5. Про затвердження кандидатури Миколенко Наталії Валеріївни для підготовки і завершення дисертації поза аспірантурою зі спеціальності 053 «Психологія» (доповідач – Лозова О.М.)

6. Про затвердження білетів вступного випробування (іспиту) до аспірантури зі спеціальності 231 Соціальна робота, 053 Психологія (доповідачі – Лях Т.Л., Сергєєнкова О.П.).

7. Про затвердження екзаменаційних комплектів для підсумкової атестації (доповідачі – завідувач кафедр)

8. Про затвердження форм проведення семестрових іспитів на ІІ півріччя 2020-2021 н.р. (доповідач – Павлюк Р.О.)

9. Різне:

‑ про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Подолання кризи ідентичності підлітків: тренінговий курс». Автор: Краєва О.А., кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології. Рецензенти: Лозова О.М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Зливков В.Л. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач Лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.