Засідання Вченої Ради 23.03.2021

Порядок денний

засідання Вченої ради

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

23 березня 2021 р., 13.00 год. у Meet

1. Про затвердження теми дисертації аспіранта 1 року О.Г. Азаренкова. Тема "Динаміка стресостійкості курсантів закладів вищої освіти МВС України на етапі професіоналізації" (доповідач – Лозова О.М.).

2. Про затвердження програм підсумкової атестації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна) (доповідач – Павлюк Р.О.)

3. Про закінчення наукової теми Інституту людини (доповідач – Клішевич Н.А.).

4. Різне.     

      - Затвердження робочої навчальної програми курсу підвищення кваліфікації "Майстерність у наданні додаткових освітніх послуг" в межах Науково-практичної онлайн-школи з інклюзивної освіти (автор: Скрипник Т.В., професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник; обговорено на засіданні кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти, протокол від «24» лютого 2021 року № 4) (доповідач: Лебідь Н.К.)

      - Рекомендація до друку