Засідання Вченої Ради 19.02.2021

Порядок денний

засідання Вченої ради

Інституту людини

Київського університету імені Бориса Грінченка

19 лютого 2021 р., 14.00 год. у Meet

 

  1. Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Фатєєвої Марини Сергіївни на тему “Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки (науковий керівник – Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор) вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167 (зі змінами).
  2. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Фатєєвої Марини Сергіївни на тему “Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки (науковий керівник – Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор).
  3. Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої Фатєєвої Марини Сергіївни на тему “Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки (науковий керівник – Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор).