Засідання Вченої ради 21.10.2020

  Дата: 21 жовтня 2020 року

  Час: 13:00 год.

  Місце проведення: дистанційно 

 

Порядок денний:

 

1. Про зміни у складі Вченої ради. Представлення нових членів Вченої ради (доповідач: Клішевич Н. А.)

2. Про виконання грантового проєкту «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні» (доповідачі: Власенко І. А., Фурман В. В., Рева О. М.)

3. Про затвердження тем аспірантів першого року навчання (доповідачі: керівники + аспіранти)

4. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання (доповідачі – завідувачікафедрами)

5. Про рекомендацію до друку монографії«Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів‑консультантів».Автор: Каліщук Світлана Миколаївна, докторант кафедри психології особистості тасоціальних практик, Інституту людини, Київського університету імені БорисаГрінченка; консультант – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрипсихології особистості та соціальних практик О. П. Сергєєнкова. Рецензенти:О. М. Лозова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичноїпсихології Київського університету імені Бориса Грінченка; В. В. Турбан, докторпсихологічних наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології таісторії психології ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г. С. КостюкаНАПН України; В. М. Шмаргун, доктор психологічних наук, професор, завідувачкафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування.За кошти автора (доповідач: Клішевич Н. А.).

6. Про рекомендацію до друку підручника «Психологія сім’ї». Автор: В. М. Поліщук. Рецензенти: М. В. Папуча доктор психологічних наук,професор, завідувач кафедри психології Ніжинського державного університету  імені Миколи Гоголя; С. О. Ставицька – докторпсихологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології тапсихотерапії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; В.А. Чернобровкіна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психологіїта педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія» За кошти автора (доповідач:Клішевич Н. А.).

7. Про затвердження тематичного плану друку на 2021 рік (доповідач: Лебідь Н. К.)

8. Різне.