Засідання Вченої ради 26.02.2020

  Дата: 26 лютого 2020 року

  Час: 14:30 год.

  Місце проведення: 321 ауд.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про нагородження студентів Інституту людини сертифікатами «Волонтер Університету» (доповідач – Клішевич Н. А.)

2. Про рекомендацію ЕНК до використання у освітньому процесі у режимі 50/50 (доповідач – Павлюк Р. О.).

3. Обговорення результатів анкетування студентів 3 курсу (доповідач – Клішевич Н. А.)

4. Про затвердження теми кандидатської дисертації Файдюк О. В. (доповідач – Клішевич Н. А.)

5. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Віковий кризовий розвиток людини: від народження до дорослості», автор Поліщук В. М., доктор психологічних наук, професор, рецензенти: Співак Л. М. ‑ доктор психологічних наук, НМУ імені М. П. Драгоманова; З. С. Карпенко, доктор психологічних наук; ‑ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника; І. В. Волженцева ‑ доктор психологічних наук; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Друк за кошти автора (доповідач – Сергєєнкова О. П.)

6. Про рекомендацію монографії Скрипник Т. В. до участі у конкурсі імені Бориса Грінченка (доповідач – Лебідь Н. К.)

7. Про затвердження програми вступних та додаткових іспитів в аспірантуру зі спеціальності 321 Соціальна робота, 053 Психологія (доповідачі – Клішевич Н. А., Сергєєнкова О. П., Лозова О. М.)

8. Різне.