Засідання Вченої ради 20.11.2019

   Дата: 20 листопада 2019 року

  Час: 14:30 год.

  Місце проведення: 321 ауд.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про зміни у складі Вченої ради (доповідач – Клішевич Н.А.)

2. Про обґрунтування та затвердження теми докторського дослідження О. О. Когут «Психологія розвитку стресостійкості особистості» зі спеціальності 053 Психологія (доповідач – Сергєєнкова О.П.)

3. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання кафедри психології особистості та соціальних практик зі спеціальності 053 Психологія: В. М. Міщенко «Психологічні особливості покликання в динаміці Я-концепції особистості раннього дорослого віку»; Л. В. Булани «Психологічні чинники гендерної соціалізації дітей дошкільного віку»; К. Д. Бірюкової «Психологічні чинники формування професійної компетентності психолога у супроводі дітей з аутизмом» (доповідач – Сергєєнкова О.П.).

4. Про затвердження теми кандидатської дисертації М.Є. Паламарчука "Соціально-психологічні технології дестигматизації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку" (доповідач – Лозова О.М.).

5. Про рекомендацію кандидатури студента Інституту людини на отримання стипендії Бориса Грінченка (доповідач – Клішевич Н.А.)

6. Про затвердження форми проведення іспитів та програм до іспитів (доповідачі ‑ Павлюк Р. О., завідувачі кафедрами)

7. Про презентацію проміжних результатів реалізації наукової теми Інституту людини (доповідачі – Клішевич Н.А., завідувачі кафедрами)

8. Різне.