Засідання Вченої ради 29.05.2019

   Дата: 29 травня 2019 року

   Час: 13:00 год.

   Місце проведення: 301 ауд.  

 

Порядок денний: 

 

1. Конкурсні справи:

        - про рекомендацію Лебідь Нелі Костянтинівни, кандидата психологічних наук, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента кафедри практичної психології Інституту людини (доповідач – НАКлішевич)

 

2. Конкурсні справи:

- обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача, викладача кафедри загальної, вікової та педагогічної психології (доповідач – О. П. Сергєєнкова)

- обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача, викладача кафедри практичної психології (доповідач – О. М. Лозова)

- обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача, викладача, асистента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (доповідач – Т. Г. Веретенко)

- обрання на вакантні посади доцента, старшого викладача, викладача кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (доповідач – О. В. Мартинчук)

 

3. Про звітування аспірантів та докторантів 1-3 років навчання (доповідачі – завідувачі кафедрами)

1) завізовані завідувачем кафедри Витяги із протоколів засідання кафедр та мотивовані подання на осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад;

2) завізовані завідувачем кафедри Витяги із протоколів засідання кафедр про виконання індивідуального плану аспірантами та докторантами.

 

4. Затвердження теми докторанта кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Каліщук С. М.

 

5. Різне