Засідання Вченої ради 26.03.2019

   Дата: 26 березня 2019 року

   Час: 14:30 год.

   Місце проведення: 210 ауд.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про оновлені вимоги до сертифікації електронних навчальних курсів (доповідач – О.В.Файдюк)

2. Про затвердження списку навчальних дисциплін, до яких мають бути розроблені та сертифіковані ЕНК у 2019 році (доповідач – Р. О. Павлюк)

3. Про затвердження програм підсумкової атестації для студентів 4 курсу першого освітнього рівня, денна форма навчання (доповідач – О. П. Сергєєнкова, Т. Г. Веретенко, О. В. Мартинчук, О. М. Лозова)

4. Про затвердження тем аспірантів першого року навчання (доповідач – О. П. Сергєєнкова)

5. Про затвердження оновлених навчальних планів для підготовки здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів за спеціальностями: 231 – Соціальна робота; 053 – Психологія (доповідачі – Н. А. Клішевич, Р. О. Павлюк)

6. Про якість відвідування студентами занять (доповідачі – Н. А. Клішевич, Р. О. Павлюк)

7. Про рекомендацію до друку «Програми втручання «Синергія»: формування базових передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра» (автор – Т. В. Скрипник) (доповідач – Н. А. Клішевич)

8. Різне.