Засідання Вченої ради 26.09.2018

 Дата: 26 вересня 2018 року 

  Час: 14:20 

  Місце проведення: б-р І. Шамо, 18/2, ауд. 210

 

Порядок денний:

 

1. Про презентацію наскрізної програми практики для студентів спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія» (кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти).

 

2. Про презентацію наскрізної програми практики спеціальності «Соціальна робота» та спеціальності «Соціальна робота», освітня програма «Соціальна педагогіка» (кафедра соціальної педагогіка та соціальної роботи).

 

3. Про презентацію наскрізної програми практики спеціальності «Психологія» (кафедра загальної, вікової  та педагогічної психології).

 

4. Про презентацію наскрізної програми практики спеціальності «Психологія», освітня програма «Практична психологія» (кафедри практичної психології).

 

5. Про рекомендацію ЕНК до використання у освітньому процесі у режимі 50/50 (доповідач – Павлюк Р. О.).

 

6. Про затвердження керівників аспірантів першого року навчання (доповідачі – Веретенко Т. Г., Лозова О. М., Сергєєнкова О. П.).

7. Про затвердження навчальних програм з дисциплін для освітньо-наукового рівня "доктор філософії" (доповідачі – Веретенко Т. Г., Лозова О. М., Сергєєнкова О. П.).

 

8. Про затвердження програм кандидатських іспитів (доповідачі – Веретенко Т. Г., Лозова О. М., Сергєєнкова О. П.)

 

9. Різне