862clone__Т_В
Контактна інформація

t.khomyk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Хомик (Мельніченко) Тетяна Василівна

секретар Вченої ради, cтарший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Університетські студії: Вступ до спеціальності»

«Українська мова зі спеціальною методикою»

«Логопедія (ринолалія)»

Біографія

У 2005-2009 рр. розпочала свою трудову діяльність на посаді секретаря Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

2009 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію «викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології; логопед; вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями мовлення».

У 2009-2012 рр. працювала методистом навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Упродовж 2010-2013 рр. працювала викладачем циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка (за сумісництвом).

З 2010 р. по 2014 р. навчалась в аспірантурі Інституту спеціальної педагогіки та психології Національної академії педагогічних наук України (нині Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Микола Ярмаченка).

У 2012-2013 рр. обіймала посаду завідуючої навчально-методичним центром соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2013 р. працює на посаді викладача, старшого викладача кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, яка у 2019 р. перейменована на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

Професійний і науковий інтерес

D:Наукова діяльність Бабич НГЕРгугл.png  D:Наукова діяльність Бабич НГЕРзавантаження.png  D:Наукова діяльність Бабич НГЕРorcid.png

  • проблеми формування фонологічного компонента мовлення дітей з тяжкими порушеннями мовлення
  • проблеми родинного виховання дітей з порушеннями мовлення
  • підготовка фахівців спеціальної освіти в сучасних умовах змішаного навчання

Інше

Стажування та підвищення кваліфікації

Стажування у відділі логопедії Інституту спеціальної педагогіки  Національної академії педагогічних наук України з 20.03.2017 по 20.04.2017 р.

Навчання на «Онлайн-курсі для вчителів початкової школи» (60 год.), Міністерство освіти і науки, Нова українська школа, студія онлайн-освіти EdEra, громадська спілка «Освіторія» (сертифікат ТОВ «Едюкейшнал Ера», 29.08.2021 р.).

Навчання за програмою «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (30 год.), ГО «Смарт освіта», студія онлайн-освіти EdEra (сертифікат ТОВ «Едюкейшнал Ера», 05.09.2021 р.

Навчання за програмою «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 год.) (Сертифікат «Prometheus), 17.09.2021 р.

Наукова діяльність

У 2017 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування фонологічного компонента мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Публікації

Авторка близько 20 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Посилання на профіль Е-портфоліо

Powered by SobiPro