n

Лебідь Неля Костянтинівна

Заступник директора з наукової роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Тренерські студії: Основи тренерської майстерності
  • Технології прийняття управлінських рішень

Біографія

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»; кваліфікація: бакалавр психології (2004 р.), магістр психології (2005 р.).

 

Навчалась в аспірантурі на кафедрі психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шифр і назва наукової спеціальності: 19.00.04 – медична психологія (2005-2010 рр.).

 

2005-2010 рр. працювала на посадах: менеджер по роботі з персоналом, керівник управління по роботі з персоналом в бізнес структурах.

2010-2011 рр. – старший викладач, 2011–2013 рр. – доцент кафедри психології Академії муніципального управління (м. Київ).

 

З 2012 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2012-2014 рр. – старший науковий співробітник НДЛ розвитку людини; 2014-2016 рр. – завідувач відділу психологічних досліджень НДЛ культури лідерства; 2016-2017 рр. – заступник завідувача НДЛ культури лідерства; 2013 – 2019 рр. – доцент кафедри практичної психології Інституту людини, до 2017 р. за суміщенням; з вересня 2019 року і до нині – заступник директора Інституту людини з наукової роботи, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини).

Професійний і науковий інтерес

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія, на тему «Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця».

 

У 2019 році отримала учене звання доцента кафедри практичної психології

 

Сфера наукових інтересів – розвиток професійної та управлінської компетентності працівників освіти та бізнесу; технології групової роботи (тренінг, фасилітація); технології конструктивного вирішення конфліктів, зокрема медіація; психологічна діагностики особистості; освітнє лідерство.

 

Авторка понад 30 публікацій та 3 науково-методичних посібників посилання на сторінку Інституційного репозиторію 

 

Учасниця міжнародних стажувань у Великій Британії, Фінляндії, Польщі, Латвії, Литві.

 

Сертифікована тренерка, фасилітаторка та медіаторка.

 

Розробила та реалізувала ряд авторських тренінгових програм для різних категорій учасників: «Тренінг самопізнання для підлітків», «Тренінг професійного самовизначення», «Тренінг планування професійної кар’єри», «Техніки планування та постановки цілей», «Тренінг стресостійкості», «Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях», «Розвиток комунікативної компетентності», «Тренінг для тренерів» тощо.

 

Посилання на профіль Вікі-університету 

Посилання на профіль в Google академії 

Посилання на електронне портфоліо 

Powered by SobiPro