o_serhieienkova

Сергєєнкова Оксана Павлівна

Завідувач кафедри психології особистості та соціальних практик

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук, професор

Біографія

Освіта: У 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "педагогіка та психологія (дошкільна)".

Досвід роботи:  З 1991р. по 2008р. працювала: асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького; вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва; викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету; професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.

Наукова діяльність:  У 1994 році захистила дисертацію на тему "Формування запитування у дітей 6-7 років" на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.  У 2001 році присвоєно вчене звання доцента. У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів». У 2011 році присвоєно вчене звання професо ра кафедри загальної, вікової та педагогічної психології. 
З вересня 2008 року очолює кафедру загальної, вікової та педагогічної психології Київського  університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Наукова діяльність:дослідження актуальних проблем педагогічної тавікової психологіїпсихології особистостісучасних питань психологіїпрацінаукових напрямів професійного вибору та становленняособистості студентської молоді на сучасному етапі реформуванняосвіти.

Основні праці присвяченню становленню та формуваннюіндивідуальності особистості на професійному шляхупроблемамскладових професійної індивідуальностіпитанням професійноїкомпетентності та її набуття в умовах вузівської підготовки фахівців.

Автор 63 наукових праць.

Powered by SobiPro