i_muzychenko_2018

Музиченко Ірина Вікторівна

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Біографія

Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2007 р.). Навчалася в аспірантурі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (2000-2003 р.)

 

Працювала на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології НАПН України ( 1997 – 2003рр).

Зарахована на посаду наукового співробітника, згодом – старшого наукового співробітника секретаріату Вченої ради  Національної академії внутрішніх справ ( 2003 – 2009 рр.).

Працювала  викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ (2009 – 2015 рр.).

 

З вересня 2016 року працює доцентом кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, з лютого 2018 року призначена на посаду  заступника директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури» у спеціалізованій Вченій Раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України зі спеціальності «соціальна психологія; психологія соціальної роботи» (19.00.05).

 

Автор понад 40 наукових праць з проблем етнічної свідомості та самосвідомості, особливостей українського національного характеру, специфіки суїцидальної поведінки особистості.

 

Сфера наукових інтересів – проблеми етнопсихологіїпсихологічні особливості суїцидальної поведінки особистості.

Powered by SobiPro