t

Лях Тетяна Леонідівна

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

Освіта:

1995 р. – закінчила Київський педагогічний коледж при Національному університеті імені Тараса Шевченка з відзнакою - спеціальність: соціальний педагог, організатор діяльності у сімейно-побутовій сфері

1997 р. – закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою - спеціальність: соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки

2000 р. – закінчила аспірантуру Національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю - 13.00.05 - соціальна педагогіка. Тема дисертаційної роботи «Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп»

 

Досвід роботи:

1997-2002 рр. – викладач соціальної педагогіки та спеціальних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

2002-2008 рр. – старший викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

2008 р. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

2009 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

2013 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (нині Інститут людини)

З жовтня 2015р. - заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінчегка

 

Член експертної ради з педагогічної освіти при Акредитаційній комісії України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 

 

Член спеціалізованої вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка – К 26.133.01, Київський університет імені Бориса Грінченка

Автор понад 70 наукових публікацій

Професійний і науковий інтерес

Наукова та громадська діяльність:

1997 р. – по сьогодні на громадських засадах – заступник голови ради Всеукраїнського громадського центру «Волонтер»

1998 р. – 2009 р. - член тренерської студії Благодійного Фонду «Український фонд «Благополуччя дітей»

2000 р. – 2005 р. – тренер-эксперт щодо організації Театрів вуличного дійства Школи Рівних Можливостей (Агенство США з Міжнародного Розвитку / Академія Рівних Можливостей / Школа Рівних Можливостей)

2001 р. – дониніі - національний тренер програми «рівний-рівному» (Міністерство освіти і науки України/ПРООН/ЮНАЙДС)

2006 р. – по сьогодні – співавтор 8 настільних ігор, спрямованих на профілактику ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки у дитячому та молодіжному середовищі, які схвалені Дитячим Фондом ООН в Україні - ЮНІСЕФ, а також 2 - на профілактику торгівлі людьми та трудової міграції, 1 - профілатику насильства у сім`ї та жорстокого поводження з жінками

2009 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка «Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп»

2012 р. – член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президенті України; голова робочої групи з питань благодійності, волонтерства та громадянської освіти

2011 р. – донині – член Ради з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги установам та закладам системи соціального захисту людям похилого віку, інвалідам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що діє при Міністерстві соціальної політики України

 

Наукова тема: «Теоретичні та організаційно-методичні основи організації волонтерської діяльності»

 

Здійснює наукове керівництво соціально-педагогічними дослідженнями магістрантів і аспірантів

Powered by SobiPro