nklishevych

Клішевич Наталія Анатоліївна

Директор Інституту людини

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

  • У 1997 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Соціальна педагогіка».
  • З 1996 по 2003 рік працювала спеціалістом, координатором молодіжних програм Соціальної служби для молоді КМДА, соціальним педагогом загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 20, головним спеціалістом, начальником відділу, в.о. директора районного у м. Києві Центру соціальних служб для молоді, викладачем Педагогічного коледжу при КНУ імені Тараса Шевченка.
  • З 2004 р. завідувач педагогічним відділенням Педагогічного коледжу при КНУ імені Т.Шевченка.
  • З січня 2008 року по 1 лютого 2018 року – заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • З лютого 2018 року – директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2011р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка на тему "Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)".

У 2014 році отримала учене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Сфера наукових інтересів – ґенеза соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю в Україні. 

Powered by SobiPro