o_lozova
Контактна інформація

o.lozova@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 235

Лозова Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри практичної психології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор психологічних наук (2008 р.), доцент (2002 р.), професор (2011 р.).

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає дисципліни: «Психологія вищої школи», «Теоретико-методологічні проблеми психології». Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

Біографія

 Освіта:   Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1983 р.); навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1989 р.).

 

Досвід роботи: 1991 - 2000 рр. – старший науковий співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 

2000 - 2010 рр. – доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету,

2000 - 2011 рр. – доцент кафедри психології , педагогіки та конфліктології НАУ ”Києво-Могилянська академія” (за сумісництвом) . 

Професійний і науковий інтерес

 Наукові інтереси: У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)» (19.00.01 - загальна психологія, історія психології). У 2008 р. - докторську дисертацію на тему: «Психосемантична структура етнічної свідомості» (19.00.01 - загальна психологія, історія психології). Доцент кафедри психології (2002 р.). Автор понад 60 наукових праць з проблематики психології свідомості, психології мовлення, психосемантики та психолінгвістики: монографії, трьох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, у т.ч. з грифом МОН України, наукових і науково-популярних статей.

Powered by SobiPro