r
Контактна інформація

(044) 295-67-77
r.pavliuk@kubg.edu.ua
бульвар І.Шамо, 18/2, каб. 210-А

Павлюк Роман Олександрович

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук (2010р.), доцент (2018р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

    Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини, доцент кафедри іноземних мов Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

   В університеті викладає дисципліну «Професійне спілкування іноземною мовою» для студентів другого (магістерського) рівня освітніх програм «Соціальна педагогіка», «Моніторинг і оцінка соціальних програм», «Практична психологія», «Логопедія» та «Університетські студії: Я - студент» для студентів першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Соціальна адвокація», «Логопедія», «Практична психологія», «Консультаційна психологія», «Психологія бізнесу і управління».

Біографія

      У 2006 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримав дипломи за ОР «бакалавр» (2004 р.) та «спеціаліст» (2005 р.) (спеціальність «Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)» - бакалавр/спеціаліст дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку із правом проведення занять англійською мовою) та ОР «магістр» (2006 р.) (спеціальність «Дошкільне виховання» – магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання).

     Навчався в аспірантурі на кафедрі початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2009 рр.);

 

   У 2015 році закінчив Київський університет імені Бориса Грінченка і отримав диплом за ОР «магістр» (спеціальність «Мова і література (англійська)» - магістр англійської мови та літератури, викладач англійської мови та літератури, філолог).

 

   Працював на посадах асистента, старшого викладача кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2011 рр.), заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2008 рр.).

 

   З вересня 2011 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2011-2015 рр. - старший викладач, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту, 2015-2016рр. - доцент кафедри англійської мови Гуманітарного інституту (за суміщенням), із 2016р – до нині – доцент кафедри англійської мови (іноземних мов – із 2019 року) Факультету права та міжнародних відносин (за сумісництвом)).

   З жовтня 2012 року до лютого 2018 року працював на посаді заступника директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

  З лютого 2018 року – заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У травні 2018 року отримав учене звання доцента кафедри англійської мови (Наказ МОН України від 16.05.2018р. № 480).

Автор більше 130 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (у т.ч. у виданнях, що входять до науковометричних баз даних Scopus та Web of Science) з проблем навчання англійської мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, лінгводидактики, проблем використання ІКТ у освітньому процесі сучасного вишу, особливостей застосування системи навчання на дослідницькій основі.

 

Коло наукових інтересів – сучасні практики формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності, система підготовки фахівців на дослідницькій основі в Україні та країнах центральної Європи.

Інше

Реалізація міжнародних проєктів:

«Соціальна робота у порівнянні» (координатор проєкту) спільно з Управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради та Університетом Кельну (м. Кельн, Німеччина) у рамках програми «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за фінансової підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ) (лютий – листопад 2019р.)

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

Development of modern e-learning course (Training seminars concerned administration of LMS Moodle and electronic course creation within International project “DESIRE” and Borys Grinchenko Kyiv University, Nov 20 2014 – Apr 01 2015)

Сертифікаційний іспит – English testing “APTIS”, Level “C” (British Council, Ukraine, May 29, 2016)

 

Програма академічної мобільності – Erasmus+ KA107, International Staff Week, University of Cadiz (Spain) (14.05.2017 – 19.05.2017)

 

«Літня школа з вдосконалення курсів з моніторингу та оцінки для викладачів вищих навчальних закладів» МБФ «Альянс Громадського Здоров’я» за підтримки та участі Центрів контролю та профілактики захворювань (м. Атланта, США) та Каліфорнійського університету (м. Сан-Франциско, США), 37 год. (7-11 серпня 2017 р., м. Одеса, Україна)

 

Школа проєктного менеджменту, 35год. (Київський університет імені Бориса Грінченка, сертифікат №595 ШПМ 06.12.2017 р.)

 

Семінар «Academic Writing» у рамках реалізації програми Erasmus+ KA107 між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Тампере (Фінляндія), 30 год. (14.12.2017 р.)

 

Реалізація проєкту «Art and Environmental Awareness: Techniques for Teacher Workshop», Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Посольство США в Україні (м. Київ, Україна), 30 год. (20-23 березня 2018р.)

 

Реалізація проєкту «Соціальна робота у порівнянні» «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за фінансової підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ), Частина 1, Університет Кельну (м. Кельн, Німеччина) (5-12 квітня 2019р.).

 

Реалізація проєкту «Соціальна робота у порівнянні» «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за фінансової підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ), Частина 2, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Управління освіти і науки Ірпінської міської ради (м. Київ, Україна) (27.09.2019р. – 05.10.2019р.)

Powered by SobiPro