Palienko Anya

Палієнко Ганна

студентка ІV курсу

Інше

Місце роботи: ДНЗ комбінованого типу №95, м. Київ ,

вул. Ромена Роллана 4-А.

Посада: вчитель-логопед дошкільного логопедичного пункту

Досвід:

Я дуже задоволена своєю посадою, дякую кафедрі за те, що надала можливість проходження практики у цьому закладі, в якому наразі працюю. З вересня 2016 року я займаю посаду вчителя-логопеда. Впродовж навчального року проводжу індивідуальні та фронтальні заняття з формування правильної артикуляції звуків, розвитку фонематичних процесів, лексико-граматичної та синтаксичної сторони мовлення, підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова. Індивідуальні заняття проводжу з використанням дихальних та артикуляційних вправ та вправ на розвиток дрібної моторики пальців рук. Активно співпрацюю з батьками дітей, здійснюю контроль за виконанням домашнього завдання, надаю індивідуальні консультації, рекомендації та поради батькам щодо поліпшення мовлення дітей.

Powered by SobiPro