Наукова цукерня. Майстер-клас від кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дискусія “Соціально-педагогічна підтримка батьків, що виховують дітей з інвалідністю: залежність чи свобода”

Модератори: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Денисюк О.М., кандидат педагогічних наук, доцент Грабовенко Н.В.

diskusia2

У дискусії брали участь понад 30 учасників. Це були студенти-бакалаври та магістри спеціальностей “Соціальна педагогіка” та “Соціальна робота”, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, професор Т. Г. Веретенко, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук О. В. Пожидаєва, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України   Г. М. Лактіонова, методист Центру розвитку дитини “Я плюс сім’я”  Т.М. Чечко.

Справжньою родзинкою заходу стали вихованці вокально-хореографічного ансамблю “Намистечко” Заболотна Галина та Федоренко Ганна, які перед початком дискусії привітали її учасників піснею “Україна – це ми”, яку вони супроводжували сурдоперекладом. Такий початок сформував особливу атмосферу в аудиторії, став своєрідним емоційно-інтелектуальним поштовхом до дискусії, пробуджував у її учасників бажання активно мислити.

У ході колективного обговорювання проблеми учасники вільно висловлювали свої думки з приводу толерантного використання фахівцями соціальних служб термінології у спілкуванні з дітьми з інвалідністю та їхніми батьками; визначали фактори, що призводять до виникнення соціально-педагогічних проблем у батьків, які виховують дітей з інвалідністю; аналізували можливі негативні наслідки невирішеності таких проблем для розвитку дитини; пропонували ефективні форми й методи підтримки батьків з тим, щоб успішно впливати на ситуацію в родині з метою створення сприятливих умов для психолого-педагогічної адаптації сім’ї до проблем інвалідності дитини; мотивувати батьків на активну участь у психосоціальній реабілітації дитини, на плідну співпрацю із фахівцями; сприяти росту їх виховної активності й майстерності.

Наприкінці зустрічі методист Центру розвитку дитини “Я плюс сім’я” Тетяна Миколаївна Чечко запропонувала своє бачення проблеми соціально-педагогічної підтримки батьків, що виховують дитину з інвалідністю. Вона наголосила на тому, що основне завдання соціальних педагогів і фахівців, які співпрацюють з сім’єю, є створення умов для укріплення й розвитку сім’ї як виховного колективу, члени якого здатні тільки разом долати всі перешкоди, пов’язані з інвалідністю дитини.

Професор Галина Михайлівна Лактіонова відмітила гарну обізнаність студентів з даної проблеми, наголосила на важливості співпраці та взаємодії усіх учасників процесу соціально-педагогічної підтримки задля досягнення спільної мети, запросила учасників дискусії до участі у Відкритому конкурсі “Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин”.

Обриси нової соціальної реальності обумовлюють потребу у консолідації всіх наявних можливостей і зусиль науково-дослідних, освітніх закладів, соціальних служб і родин з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, грантонадавачами, діяльність яких безпосередньо спрямована на вирішення завдань, пов’язаних з розвитком і інтеграцією у соціум дітей з інвалідністю.

Дякуємо усім учасникам дискусії!!