Вектори переходу Інституту людини до нової якості освіти