Результати опитування студентів Інституту людини про підвищення якості освіти

28 вересня 2015 року в Інституті людини Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено експрес-опитування студентів стосовно підвищення якості освіти. В опитуванні взяли участь 221 студент, що складає 31,9 % студентів денної форми навчання.

1й курс – 101 особа

2й курс – 23 особи

3й курс – 17 осіб

4й курс – 69 осіб

5й курс – 11 осіб

1. Якість освіти – це …

 

Новый рисунок 51

Інші варіанти відповідей:

-          Різноманітність, систематичність

-          Можливість працевлаштування та можливість використання практики в роботі та житті

-          Загальний розвиток особистості з успішністю та в подальшому працевлаштування

-          Здатність викладачів залучати активність студента, вміння зацікавити у предметі

-          Знання, які у подальшому житті буде можливість використовувати

 

2. Якість освіти обумовлена:

Новый рисунок 52

Інші варіанти відповідей:

-          Рівнем зацікавленості студента

-          Індивідуальним підходом до кожного

-          Системою та підходом до неї та плануванням

-          Мотивацією викладачів

 

3. Відповідальність за якість освіти покладається на:

Новый рисунок 53

 

Пропозиції щодо покращення якості освіти:

1й курс

 • Більше практичних занять
 • Викладачам разом працювати
 • Покращити матеріальне забезпечення
 • Співпраця з європейськими університетами
 • Організація заходів для студентів: конференції, спортивні секції,
 • Залучення студентів у науково-дослідний практику
 • Можливість обирати предмети за уподобанням
 • Більше тренінгів
 • Обмін студентами
 • Заняття за межами аудиторій
 • Застосування закордонного досвіду, міжнародні зв’язки, міжнародні та регіональні програми
 • Запрошувати на лекції відомих діячів наукової сфери

 

2й курс

 • Осучаснення навчання
 • Креативний підхід до викладання
 • Більше фахових предметів
 • Більше обговорень, відео, аудіо
 • Організовувати в межах семінарів квести, дискусії, конкурси
 • Більше дистанційного навчання

 

3й курс

 • Більше практичних занять
 • Більше практики
 • Зменшення базових предметів і збільшення спеціальних (по спеціальності)
 • Більш цікаві і пізнавальні форми семінарів

 

4й курс

 • Більше курсових та інших досліджень
 • Практика з 1 курсу
 • Запрошувати до співпраці у навчання роботодавців ( для більш глибокого знання професії)
 • Використовувати «зворотній зв'язок» зі студентами
 • Вдосконалити технічну базу
 • Розширити наукову діяльність (вчити як писати статті та дослідження)
 • Спілкування з клієнтами
 • Надавати інформацію про вакансії по спеціальності
 • Використання викладачами смарт-дошки, а не читати з листка
 • Сучасна та інноваційна інформація
 • Створити копі-центр для студентів (щоб була можливість роздруковувати семінари для тих у кого нема принтера).
 • Додати консультування та психокорекцію більше
 • Залучення до викладання фахівців, які мають практичний досвід
 • Більше практичної спрямованості
 • Якісна практична діяльність студентів
 • Критичний погляд на освітню програму, викладачів, студентів
 • Цікаво, коли викладач розповідає реальні випадки в практиці
 • Проведення вільних лекцій, стосовно цікавих тем з психології
 • Поєднання відео, аудіо у подачі інформації
 • Менше сухих лекцій, більше імпровізації та практичних занять